top of page

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas fyzické osobě: David Hubáček, IČ: 01965123, zapsané v živnostenském rejstříku dne 2. 8. 2013 na Magistrátu města Zlína (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 
  • jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefon
  • IP adresa
 
2. Účel sběru osobních údajů
Osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím poptávkového formuláře, budou použity výhradně k vyřízení vaší poptávky a poskytnutí odpovídajících informací nebo služeb.
3. Sběr a zpracování osobních údajů
Shromažďuji pouze nezbytné osobní údaje pro účely, které jsou jasně definovány v rámci služeb. Vaše informace jsou uchovávány a zpracovávány s odpovídající péčí a zabezpečením.
4. Uchovávání údajů
Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení stanoveného účelu nebo v souladu s platnými právními předpisy, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
5. Sdílení údajů s třetími stranami:
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Wix
  • Google Analytics
 
6. Práva subjektů údajů:
Máte právo na přístup k svým osobním údajům, na opravu nepřesných informací a na odvolání svého souhlasu k dalšímu zpracování. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na david@dhubacek.com.
 
bottom of page